Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8326/LS ngày 27/08/2013 Điện thoại: -913903900 Đi động: 0913903900 Email: invalid41496@gmail.com Địa chỉ: , Hồ Chí Minh Website: http://www.nttuanlaw.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Lĩnh vực Luật khác

tài chính - ngân hàng, thanh toán quốc tế, mua bán & sáp nhập doanh nghiệp

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp