Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9646/LS ngày 03/02/2015 Điện thoại: 028-39916613 Đi động: 0903 624 859 Email: tinh.nd@todaylaw.com.vn Địa chỉ: 19 Tân Canh, Phường 01, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Website: http://todaylaw.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Di trú và Luật Quốc tịch

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH Ngày Nay (Today Law Firm)

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp