Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1201 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-39365956 Đi động: 0913212234 Email: hanoi@bdlaw.com.vn Địa chỉ: 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: http://bdlawvietnam.kinhdoanhdientu.vn

Nơi công tác

Công ty luật TNHH BD & Cộng sự

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp