Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 416/LS ngày 07/02/2014 Điện thoại: 0256-3881572 Đi động: 01678043450 Email: invalid8971631@gmail.com Địa chỉ: QL14 Phú Lộc, Bến Tre Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-duc-phuong-2307398

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp