Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 101/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0296-3853487 Đi động: 0913163544 Email: ngdk52@gmail.com Địa chỉ: Số 24 Lê Văn Nhung, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-duc-ky-2300597

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VPLS Nguyễn Đức Ký

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp