Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-66540777 Đi động: 0908060304 Email: luatsuchanh@gmail.com Địa chỉ: 91 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: www.luatducchanh.vn - luatsuchanh.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp, dịch vụ kết hôn nước ngoài

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại Học Luật TP.HCM
  • 2003
  • Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh
  • Quản trị kinh doanh - 2009

Trung học cơ sở
  • Trung học Phổ thông Sơn Mỹ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi