Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 08-66540777 Đi động: 0908060304 Email: luatsuchanh@gmail.com Địa chỉ: 91 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: www.luatducchanh.vn - luatsuchanh.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại Học Luật TP.HCM
  • 2003
  • Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh
  • Quản trị kinh doanh - 2009

Trung học cơ sở
  • Trung học Phổ thông Sơn Mỹ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi