Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8318/Ls ngày 27/08/2013 Điện thoại: 028-0922013999 Đi động: 0922.013.999 Email: thuclawyer@gmail.com Địa chỉ: 156/20 Tô Hiến Thành, Phường 10, Quận 10, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-dinh-thuc-1243057

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Học viện Tư Pháp - Bộ tư pháp
  • Luật sư - 2009