Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-62581677 Đi động: 090-3017977 Email: luatsuthaihung@gmail.com Địa chỉ: Phan Bội Châu, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-dinh-thai-hung-48127

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Văn phòng Luật sư Thái Hùng
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2004 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Luật sư - Trưởng văn phòng

Đại học
  • Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
  • Luật Quốc tế - 1998