Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 260/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0204-0859419 Đi động: 0982237568 Email: invalid02697@gmail.com Địa chỉ: số nhà 139 đường Ngô Gia Tự, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-dinh-huan-2392433

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN ĐÌNH HUÂN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp