Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 716/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0262-3852079 Đi động: Email: invalid403409@gmail.com Địa chỉ: Số 16 Hai Bà Trưng, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-dang-tri-2314584

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Minh Trị

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp