Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1197 ngày 1/7/2010 Điện thoại: 024-38291151 Đi động: 0913547384 Email: luatsudangquang@yahoo.com.vn Địa chỉ: số 8/131 đường Hồng H, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-dang-quang-2339396

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐĂNG QUANG & CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp