Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2139/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0225-982788218 Đi động: 0982788218 Email: invalid06464@gmail.com Địa chỉ: Phòng 6, tầng 3 Bến xe Cầu Rào, đường Thiên Lôi, phường Đằng Giang, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-dang-khoa-2238645

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp