Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2100/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0225-913575727 Đi động: 0913575727 Email: vplscongminh@gmail.com Địa chỉ: số 4B Lô 7- Tập thể Công nhân An Dương, phường An Dương, Phường An Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-cong-minh-2238333

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp