Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2284 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-38212351 Đi động: 0903823994 Email: chinh.nguyen@nghiemchinh.com Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.nghiemchinh.com

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư Nguyễn Chính tốt nghiệp khoa luật trường Đại học Tổng hợp Martin Luther tại Halle, Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 1987. Luật sư Nguyễn Chính là thành viên của Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1989 và cũng là một trong những luật sư được cấp thẻ hành nghề luật sư đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Việt Nam. Luật sư Nguyễn Chính bắt đầu hành nghề luật với tư cách là luật sư của Công ty Dịch vụ đầu tư nước ngoài FISC, thuộc Bộ Kinh Tế Đối Ngoại từ năm 1989 khi Việt Nam bắt đầu thực hiện chính sách cải cách và mở cửa cùng với việc ban hành Luật Đầu Tư Nước Ngoài lần đầu tiên tại Việt Nam. Từ năm 1992 đến năm 1997, Luật sư Nguyễn Chính làm việc cho Tilleke & Gibbins Consultant Ltd, là hãng luật nước ngoài đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Từ năm 2001 đến 2006, Luật sư Nguyễn Chính là Luật Sư Trưởng của Tập đoàn Unilever tại Việt Nam. Luật sư Nguyễn Chính chính thức hoạt động với tư cách là Luật sư Thành viên của Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính từ năm 2007. Từ năm 2004 đến nay Luật sư Nguyễn Chính là Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI).

Kinh nghiệm

Luật sư Nguyễn Chính là luật sư chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm vững chắc về tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, hợp đồng thương mại quốc tế, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, mua bán công ty, luật cạnh tranh, đại lý thương mại, lao động, đặc biệt là tư vấn pháp lý cho hoạt động hàng ngày của các doanh nghiệp. Với tư cách là trọng tài viên của VIAC, Luật sư Nguyễn Chính đã tham gia xét xử nhiều vụ việc trọng tài thương mại trong nhiều năm qua. Năm 1997, Luật sư Nguyễn Chính đã thành công trong việc trợ giúp pháp lý để yêu cầu Tòa án Hồng Kông đã công nhận và cho thi hành một phán quyết của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam yêu cầu 1 công ty Hồng Kông thanh toán nợ tiền hàng nhập khẩu của 1 công ty Việt Nam.

Luật sư Chính nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Đức

Học vấn & Nghề nghiệp