Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 285/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0222-874297 Đi động: 098-2522982 Email: luatdantri@yahoo.com.vn Địa chỉ: 71 Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Website: Http//www.dantrilaw.com

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH DÂN TRÍ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp