Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 11364/ls Điện thoại: 028-36201289 Đi động: 0934367388 Email: infor@luatnguyenkhang.com Địa chỉ: 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: luatnguyenkhang.com

Nơi công tác

Công ty luật TNHH Nguyên Khang và Cộng sự

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

- Tham gia nhiều vụ án dân sự về tranh chấp thừa kế, hôn nhân gia đình, đất đai và các vụ án hình sự

- Tư vấn pháp luật cho truyền hình pháp luật Việt Nam - Bộ tư pháp.

Kinh nghiệm

- Tham gia nhiều vụ án dân sự về tranh chấp đất đai, nhà cửa, hô nhân gia đình

- Có kinh nghiệm trong việc đàm phán các các chấp doanh nghiệp về hợp đồng, tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông công ty.

- Có kinh nghiệm trong việc tham gia tố tụng tỏng các vụ án hình sự

- Tư vấn pháp luật cho truyền hình phá luật Việt Nam - Bộ tư pháp.

Học vấn & Nghề nghiệp