Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6465 ngày 1/10/2012 Điện thoại: 024-39340629 Đi động: 0953360606 Email: nb.ngoc@vision-associates.com Địa chỉ: Phòng 308-310, Tầng 3, Tháp Hà Nội 49 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: http://www.vision-associates.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Lĩnh vực Luật khác

FDI, Capital markets

Nơi công tác

Công ty luật TNHH Tầm Nhìn và liên danh

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp