Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 533/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 071-934477695 Đi động: 0913 670 556 Email: invalid2499@gmail.com Địa chỉ: 12 đường Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-bac-ai-2230602

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp