Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1434 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-37344350 Đi động: 0904889123 Email: sonnb@phidenson.com Địa chỉ: Tầng 4, số 33 phố Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-ba-son-2340107

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHIDENSON VIỆT NAM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp