Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 158/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0254-3738138 Đi động: Email: lsnguyenbaduc@yahoo.com.vn Địa chỉ: Số 633 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 6, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-ba-duc-2302364

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN BÁ ĐỨC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp