Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10518 Điện thoại: 028-38212357 Đi động: Email: Tuan.Nguyen@LNTpartners.com Địa chỉ: Unit 03, Level 21, Bitexco Financial Tower No.02 Hai Trieu Street, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://www.lntpartners.com/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên, Trọng tài viên Trọng tài Thương mại Tài chính FCCA, Giảng viên Học viện Tư pháp, TP.HCM – Bộ Tư pháp, Giảng viên Đại học Trà Vinh, Nguyên Giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM;

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp