Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6187/LS ngày 25/07/2011 Điện thoại: 028-38172712 Đi động: 0939 28 18 29 Email: luatsungovietbac@gmail.com Địa chỉ: 451 Nguyễn Văn Luông,Phường 12, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ngo-viet-bac-1012274

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Sài Gòn Tây Nguyên

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp