Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5072/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-903691915 Đi động: 0903691915 Email: invalid194944@gmail.com Địa chỉ: Số 9 Thích Quảng Đức, Phường 3, Phường 03, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ngo-van-tang-phuoc-2272547

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư QUỐC PHÁP

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp