Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 164/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0254-3525868 Đi động: Email: invalid0334@gmail.com Địa chỉ: Số 239/5A Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ngo-thi-thanh-hai-2302604

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THANH HẢI

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp