Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3861/LS ngày 13/05/2013 Điện thoại: 028-0914171739 Đi động: 0974887755 Email: luatdagiang@gmail.com Địa chỉ: 452 Đường Minh Phụng, Phường 9, Phường 09, Quận 11, Hồ Chí Minh Website: http://luatdagiang.com

Nơi công tác

Công ty luật TNHH 1TV MỘT THÀNH VIÊN ĐÀ GIANG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Trình độ học vấn

Cử nhân Luật – ĐH Luật Tp.HCM

Luật sư – Đoàn Luật sư Tp.HCM

Luật gia – Hội viên Hội luật gia Tp.HCM

Quản tài viên – Sở Tư pháp Tp.HCM

Hội viên CLB Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố

Hội viên CLB Pháp chế doanh nghiệp – Bộ Tư pháp

Hội viên CLB Doanh nhân Sài Gòn

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Lĩnh vực chuyên môn

Tư vấn Đất đai, Kinh tế, Dân sự, HN và GĐ, Thừa kế, Lao động…

Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, Tổ chức lại doanh nghiệp, Phá sản…

Giải quyết tranh chấp và tranh tụng tại các cấp Tòa án.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp