Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4030/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0272-3829607 Đi động: 0903679152 Email: invalid104648@gmail.com Địa chỉ: Số 416 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Thành phố Tân An, Long An Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ngo-tan-thanh-2333360

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH TẤN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp