Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5064/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-38237544 Đi động: 0903 654 224 Email: huong.nguyen@ipconsult.com.vn Địa chỉ: Phòng số 6, Tòa nhà Fosco, 35Bis Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://ipconsult.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lĩnh vực Luật khác

đầu tư, chứng khoán

Nơi công tác

IP Consult LLC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Russin & Vecchi LL.C. Hiện Như còn là luật sư tư vấn nội chính cho Horizon Capital, một công ty về quỹ đầu tư vào cổ phần tư nhân tại Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động chính của Như bao gồm đầu tư, doanh nghiệp và chứng khoán. Như có kinh nghiệm sâu rộng trong việc đối thoại với các cơ quan nhà nước địa phương để có được các hướng dẫn và các thỏa thuận cụ thể cho các dự án của các khách hàng. Như tư vấn cho rất nhiểu khách hàng trong các lĩnh vực công nghiệp như phân phối, giao nhận, thương mại, sản xuất, ngân hàng, quản lý quỹ, phát triển bất động sản, hóa chất, dược phẩm, v..v…Ngoài ra Như còn mở hoạt động hành nghề đến các lĩnh vực bất động sản, lao động và các vấn đề về thuế.

Kinh nghiệm

Các kinh nghiệm gần đây của Như bao gồm:

· Tư vấn cho khách hàng về nhiều vấn đề trong các hoạt động về môi giới, đầu tư và các tư vấn khác bao gồm quản trị doanh nghiệp, chứng khoán, lao động, thuế, xuất nhập khẩu, bất động sản và các vấn đề khác được yêu cầu;

· Tư vấn và cập nhật cho các nhà đầu tư về các quy định pháp lý trong nhiều linh vực kinh doanh khác nhau;

· Soạn thảo, hiệu đính các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu cho doanh nghiệp không những liên quan đến hoạt động nội bộ mà còn liên quan đến các hoạt động đầu tư bên ngoài, cũng như các loại tài liệu khác bao gồm nhưng không giới hạn đối với hợp đồng vay, hợp đồng thế chấp, hợp đồng liên doanh, điều lệ, hợp đồng mua bán cổ phần, hợp đồng hợp tác và hợp đồng lao động;

· Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong các hoạt động xin cấp phép và sau cấp phép để thành lập các công ty 100% vốn nước ngoài, liên doanh, chi nhánh, và văn phòng đại diện;

· Cập nhật cho khách hàng những thay đổi pháp lý có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách hàng; và

· Hỗ trợ khách hàng trong các tiến trình thủ tục thẩm định pháp lý.

Học vấn & Nghề nghiệp