Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3531/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38224622 Đi động: 0913 833 777 Email: Info@NTTradelaw.com Địa chỉ: Lầu 5, Somerset Chancellor Court, 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.NTTradelaw.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

NT Trade Law LLC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp