Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 192/LS ngày 20/10/2010 Điện thoại: 028-0903678282 Đi động: 0903678282 Email: ngoclung09@yahoo.com.vn Địa chỉ: 61 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ngo-ngoc-lung-1401315

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp