Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4211/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0257-3827262 Đi động: 0913 410 888 Email: lawtungpy@gmail.com Địa chỉ: 265 Nguyễn Huệ, Phường 5, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ngo-minh-tung-2468098

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ 1

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp