Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3879/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0258-3704043 Đi động: 0908393863 Email: minhthanh_nt@yahoo.com Địa chỉ: 222/33 Lê Hồng Phong, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà Website: http://luatminhthanh.com

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH THANH VÀ CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Đã từng thi đậu lần đầu cùng lúc 07 trường Đại học chính quy uy tín tại Việt Nam

Đại học Kinh tế TP.HCM

Đại học Tài chính – Kế toán TP.HCM

Đại học Luật TP.HCM

Đại học Tổng hợp TP.HCM

Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM – Khoa Toán Tin

Bằng cấp chuyên môn

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM - hệ chính quy (chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán)

Tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM - Hệ chính quy

Chứng chỉ hành nghề Luật sư - Bộ tư pháp cấp

Chưng chỉ hành nghề Quản tài viên - Bộ tư pháp cấp

Chứng chỉ hành nghề Định giá Bất động sản

Chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản

Chứng chỉ Kế toán trưởng - Bộ tài chính cấp

Chứng chỉ Bồi dưỡng Kiểm toán viên - Bộ tài chính cấp

Chứng chỉ Sở hữu trí tuệ - Do Cục sở hữu trí tuệ và hiệp hội wipo cấp

Kinh nghiệm

Luật sư Ngô Minh Thành đã từng trải qua các chức vụ chuyên môn như :

- Trưởng ban pháp chế : Công ty CP Bất động sản Tài chính Dầu Khí Hà Quang (Công ty CP Bất Động Sản Hà Quang hiện nay)

- Phó giám đốc dự án : Công ty TNHH Tâm Hương

- Kế toán trưởng : Sân Golf Diamond Bay

- Kiểm soát viên : Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa - Chủ sở hữu Khu nghỉ mát Ana Mandara Nha Trang (Công ty 100% vốn nhà nước, chức danh do Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bổ nhiệm) . Đồng thời làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Thuận An (Khu nghỉ mát Ana Mandara Huế); Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tân An (Khu nghỉ mát Ana Mandara Đà Lạt) ; Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Việt Tín (Bùn khoáng Mũi Né)

- Trưởng Ban kiểm soát : Công ty CP Thương mại và Đầu tư Khánh HòaLuật sư Ngô Minh Thành đã từng tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các vụ kiện Dân sự, Hình sự, Thương mại…Và thực hiện tư vấn các dự án lớn tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Luật sư Ngô Minh Thành đã từng tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các vụ kiện Dân sự, Thương mại, Hình sự...Tham gia tư vấn các dự án lớn tại Nha Trang, Khánh Hòa

Lĩnh vực chuyên môn

- Đầu tư, Doanh nghiệp, Tài chính, Kế toán, Thuế, Bất động sản

Học vấn & Nghề nghiệp