Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8715/LS ngày 07/02/2014 Điện thoại: 028-38203638 Đi động: 0932675568 Email: hoangan.hasecon@gmail.com Địa chỉ: Floor 4, 135A Pasteur St, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: http://luathoangthu.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

HOANG THU LAW FIRM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư Quỳnh đã có 14 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tranh tụng tại Tòa án các cấp.

NGÂN HÀNG NN & PT NÔNG THÔN VIỆT NAM AGRIBANK

Luật sư Quỳnh có 5 năm kinh nghiệm là Luật sư hỗ trợ trong lĩnh vực thu hồi công nợ cho nhiều Chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank tại Thành phố Hồ Chí Minh.

THÔNG TIN

Luật sư Ngô Lệ Quỳnh tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội năm 2002. Tiếp đó, Luật sư Quỳnh đã hoàn thành khóa đào tạo Nghiệp vụ Luật sư của Học Viện Tư Pháp năm 2009.

Lĩnh vực hành nghề chính của Luật sư Quỳnh là Luật sư tranh tụng về Thương mại, Dân sự và Hình sự. Hơn nữa, Luật sư đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ cho các Ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 5/2016, Luật sư Ngô Lệ Quỳnh là Luật sư cộng tác của Luật Hoàng Thu.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp