Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-39271973 Đi động: 090 365 1202 Email: lawyerhuunhi@gmail.com Địa chỉ: 480/46 Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 10, Hồ Chí Minh Website: www.thienanlaw.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư thành viên Hiệp Hội Luật Sư Châu Á Thái Bình Dương (LAWASIA). Luật sư cộng tác viên Sở Tư Pháp thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư thành viên Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách Pháp Luật - Đòan Luật Sư Thành Phố Hồ Chí Minh. Giảng viên Thỉnh giảng Tiếng Anh (Pháp lý & Quản Trị Kinh Doanh) Đại Học (Học vị: LLB & BA & MBA & Ph.D - USA).

Kinh nghiệm

Văn Phòng Luật Sư Thiên Ân đảm nhận: + Tham gia tố tụng các tranh chấp có yếu tố nước ngoài, các vụ án dân sự, kinh tế, và hình sự. + Tư vấn pháp luật về quản trị doanh nghiệp, đầu tư, thuế, xuất nhập khẩu, soạn thảo hợp đồng các loại v.v... + Văn phòng kết hợp một số Văn Phòng Công Chứng tại TP. Hồ Chí Minh để cung cấp các dịch vụ về nhà đất, lập di chúc, thừa kế di sản v.v... + Dịch thuật các loại công hàm, bản án, phán quyết, quyết định trọng tài, hợp đồng, điều lệ công ty v.v... (Anh - Việt & Việt - Anh).

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Văn Phòng Luật Sư Thiên Ân
  • Thời gian làm việc
    Từ 10/2005 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Luật sư Trưởng