Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-39270282 Đi động: 090-3646552 Email: hungluatsu@yahoo.com Địa chỉ: 378 Nguyễn Duy Dương, Phường 09, Quận 10, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ngo-dong-hung-100515

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Tư vấn soạn thảo hợp đồng dân sự, kinh tế; dịch vụ pháp lý về nhà đất; tranh tụng,đại diện cho đương sự trong các tranh chấp về dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân, thừa kế;...

Học vấn & Nghề nghiệp