Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2645/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38425541 Đi động: 0903 922 932 Email: hoanglawyer@gmail.com Địa chỉ: 127/6 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ngo-dinh-hoang-239475

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp