Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 0241-3853722 Đi động: 093-3612168 Email: dantrilaw@gmail.com Địa chỉ: Bồ sơn, Xã Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Website: http://dantrilaw.com

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp