Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 511/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0290-3824090 Đi động: Email: invalid7101@gmail.com Địa chỉ: 142, Phạm Hồng Thám, K2, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ngo-dinh-chien-2311337

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGÔ ĐÌNH CHIẾN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp