Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6431 ngày 25/7/2011 Điện thoại: 024-39340629 Đi động: 0945466689 Email: nv.anh@vision-associates.com Địa chỉ: Phòng 308-310, Tầng 3, Tháp Hà Nội 49 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: http://www.vision-associates.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Lĩnh vực Luật khác

FDI, construction and engineering

Nơi công tác

Công ty luật TNHH Tầm Nhìn và liên danh

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp