Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 12.245/TP/LS-CCHN Điện thoại: 0292-3687868 Đi động: 0903314504 Email: tranglawyerct@gmail.com Địa chỉ: Số 41 đường Cách Mạng Tháng Tám, P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/mai-thi-trang-2154925

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế

Đầu tư; Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ Hợp đồng kinh doanh có yếu tố nước ngoài Phân phối, bán lẻ.

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Thạc sĩ Luật kinh tế – CTU, Việt Nam