Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7295/LS ngày 10/09/2012 Điện thoại: 0203-3663899 Đi động: 0916.158.666 Email: luatquocgiavietnam@gmail.com Địa chỉ: 418 Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/mai-huu-duc-2430124

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Đất đai, Nhà cửa - Lĩnh vực Luật khác

đầu tư, Ngân hàng, Tài Chính, Chứng khoán

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH Quốc Gia Việt Nam

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp