Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2866/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-39110722 Đi động: 0903 835 592 Email: lienquocmac@yahoo.com Địa chỉ: Phòng 402, 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/mac-quoc-lien-1013963

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp