Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2495 ngày 1/8/2010 Điện thoại: - Đi động: 0903905657 Email: minhkhanglaw68@gmail.com Địa chỉ: 54 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, Phường 05, Quận 5, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ly-yen-ha-2348269

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHANG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp