Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 11129 Điện thoại: 0236- Đi động: 19006226 Email: hoang.lv@luattueanh.vn Địa chỉ: Số 11 phố Hóa Sơn 2, Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Website: https://luattueanh.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật Tuệ Anh

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Năm 1997 - 2013 Ban pháp chế Cienco 5;

Năm 2013 - 2015 Hoạt động luật sư tại Đà Nẵng;

Năm 2018 - nay Hoạt động luật sư tại công ty Luật KPK;

Năm 2019 - nay Luật sư cộng tác Công ty luật Tuệ Anh.

Kinh nghiệm

Năm 1997 Tốt nghiệp Cử nhân luật học;

Năm 2014 Tốt nghiệp luật sư Học viện Tư pháp;

Năm 2016 Chứng chỉ luật sư Bộ Tư pháp;

Năm 2016 Thành viên Đoàn luật sư TP Đà Nẵng;

Năm 2017 Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên;

Học vấn & Nghề nghiệp