Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2472 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 028-2110840 Đi động: 090-9251535 Email: luatsulyduoc@yahoo.com Địa chỉ: 9 (tầng 2) PHAN CHU TRINH, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-ly-van-duoc-45286

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Lý Văn Được

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp