Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 36/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-39345410 Đi động: 0903296568 Email: dzung.luu@ykvn-law.co Địa chỉ: Phòng 401 International Center, 17 Ngô Quyền, Hà Nội Website: https://www.ykvn-law.com/

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp