Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1820 Điện thoại: 024-38725336 Đi động: 0912 002 481 Email: lanluatsu@gmail.com Địa chỉ: Số 32B Phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội Website: http://www.luathalan.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ LAN VÀ CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp