Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3160/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-903904967 Đi động: 0903904967 Email: quangphuluu@yahoo.com Địa chỉ: 1477 (tầng 1 + lửng) 3 tháng 2 - Phường 16, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luu-quang-phu-2252286

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp