Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3390/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38206369 Đi động: 0913 944 733 Email: phuongthaoluu@gmail.com Địa chỉ: 02C Nguyễn Huy Tự, Phường Đa Kao, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luu-phuong-thao-261680

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp