Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1234/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-37562687 Đi động: Email: a.luu@ldvlawyers.com Địa chỉ: Số 59A phố Lý Thái Tổ, p.Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luu-hoang-ha-2232586

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp