Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8610/LS ngày 31/12/2013 Điện thoại: 0262-0918753542 Đi động: 0918753542 Email: luatsuluongthanhvy@gmail.com Địa chỉ: Số 118/30/06 Lê Thị Hồng Gấm, khối 6a, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luong-thanh-vy-1903342

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Hồng Đức

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại Học QG HN - Khoa Luật